Komunikat PPIS

 

                                                                                                      Komunikat

                                                             Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

 

                               w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego                                                                                                       zaopatrzenia Jabłonna, gm .Jabłonna.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badanie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

Jabłonna gm. Jabłonna z dnia 11.07.2022 r. zaopatrującego miejscowości na terenie gm. Jabłonna : Czerniejów, Jabłonna -Majątek,

Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Tuszów, Wierciszów  oraz na terenie gm. Strzyżewice : Żabia Wola wykazało przekroczenie

parametru mikrobiologicznego.

 Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jabłonna jest warunkowo przydatna  do spożycia i poddana jest dezynfekcji.

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim  jej  przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.