Komunikat

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia Piotrków, gm. Jabłonna

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie informuje, że Badanie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrków, gm. Jabłonna z dnia 22.03.2022 r. zaopatrującego miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków Kolonia, wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrków jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.