Dane Spółki

„WODROL” Spółka z o.o.
20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20
tel.: 81 532 20 48
e-mail: wodrol@wodrol.lublin.pl
www.wodrol.lublin.pl
NIP 946 22 91 203, REGON 432225983
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000036703
Kapitał zakładowy 700.000,00 PLN
Konto: KREDYT BANK S.A. O/Lublin 39 1500 1520 1215 2009 9799 0000

Dział Budów Obiektowych

tel.: 81 534 75 20
fax.: 81 534 38 59
e-mail: sekretariat@cornerhouse.com.pl

Dział Budów Liniowych i Eksploatacji

Sekretariat
tel./fax: 81 532 20 48
e-mail: wodrol@wodrol.lublin.pl