Nowe stawki za wodę

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jabłonna od 01.07.2021r.

w załączeniu decyzja  LU.RZT.70.196.2021.JB  PGWP  Wody Polskie 

 

SKMBT_22321071412430