W wyniku realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje Wodrol Sp. z o.o. dokonała zakupu innowacyjnego wyposażenia technologicznego. W związku z tym Wodrol poszerzył swoja ofertę o nowe usługi:

 

1. Roboty budowlane związane z budową dróg, placów, parkingów i chodników.

2. Roboty budowlane związane modernizacją i budową obiektów melioracyjnych

 

unia

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013