Wykonujemy roboty budowlano-montażowe nowoczesnych stacji uzdatniania wody.

Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie. W ostatnich latach wybudowaliśmy stacje uzdatniania wody w Gminie Abramów, przeprowadziliśmy kompleksową modernizacje SUW w Okunince, Łaziskach i Wojciechów.

Dostarczamy wodę dla ok. 6.000 punktów odbioru w gminach: Jabłonna, Strzyżewice, Głusk, Prawiedniki i część Gminy Lublin.

Utrzymujemy w ciągłym ruchu 5 stacji wodociągowych w gminach Prawiedniki, Kolonia Czerniejów, Jabłonna Majątek, Piotrków, Chmiel.

Zajmujemy się eksploatacją przepompowni w Żabiej Woli gm. Strzyżewice.

CENNIK