Oszczędne gospodarowanie wodą

                                                                                          UWAGA !

     W związku z brakiem opadów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej :ujęcie Jabłonna,

ujęcie Chmiel, ujęcie Piotrków, w celu uniknięcia przerw w dostawie  wody  wprowadza się ograniczenia  wykorzystania 

przez odbiorców  wody do innych potrzeb niż socjalno-bytowe.

Prosimy ograniczyć podlewania upraw ,ogródków, traw ,mycia samochodów, uzupełniania basenów, zraszania chodników

i placów szczególnie w godzinach popołudniowych 18-21. Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne

i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.