< >

Na zlecenie Gminy Głusk firma „Wodrol” Sp. z o.o. rozpoczęła budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Abramowice Prywatne, Ćmiłów, Wilczopole, Żabia Wola, gm. Głusk.
W ramach realizacji zadania przewidziano roboty przygotowawcze, ziemne, montażowo-instalacyjne oraz odtworzenia nawierzchni terenu po zasypaniu przewodów.
Termin wykonania całości zamówienia do 30.04.2015r.