< >

Na zlecenie Gminy Kołbiel firma „Wodrol” Sp. z o.o. rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zlewni P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno.
Zakres prac obejmuje roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieciowe przepompowanie ścieków, roboty drogowe odtworzeniowe.
Termin wykonania całości zamówienia do dnia 30.05.2015r.