Na zlecenie Gminy Solec nad Wisłą firma „Wodrol” Sp. z o.o. zrealizowała budowę sieci wodociągowej Powiśle – etap III w gminie Solec nad Wisłą.
Roboty budowlane obejmowały budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Wola Pawłowska, Wola Pawłowska, Pawłowice, Zemborzyn Pierwszy, Sadkowice zaopatrującej te miejscowości w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych.
Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku.