< >

Firma „Wodrol” Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Solec nad Wisłą zrealizowała budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Wola Pawłowska, Wola Pawłowska, Pawłowice, Zemborzyn Pierwszy, Sadkowice. Wodociąg ma na celu zaopatrywać ww. miejscowości w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych.