Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pacewie, sieci wodociągowej tranzytowej Adamów – Przybyszew oraz modernizacja SUW w Falęcicach.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. Budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
  • sieć długości 3370m:
   ∅ 90 -551m ∅ 110 -928m ∅ 160 -1891m
  • przyłącza długości 2612m:
   ∅ 32 -865m ∅ 40 -1399m ∅ 50 – 348m
 2. Budowa sieci tranzytowej Adamów – Pacew – Przybyszew długości 1191m ∅ 160 m
 3. Przebudowa (modernizacja) SUW w Falęcicach,
  • rozbudowa budynku stacji,
  • budowa zbiornika retencyjnego 150 m3,
  • odstojnik wód popłucznych 2 x fi 2000,
  • wymiana urządzeń (m. in. Odzielaziacz 3 x fi 1400 , areator fi 800 centralny, zestaw hydroforowy, sprężarka, chlorator, 2 pompy głębinowe 23 oraz 41 m3/h z obudową typu Lange),
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • wykonanie rurociągów technologicznych i między obiektowych.