Na zlecenie Gminy Koprzywnica firma „Wodrol” Sp. z o.o. rozpoczęła budowę pompowni wody w miejscowości Błonie, budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Koprzywnica, Świeżyce, Zbigniewice Kolonia oraz budowę przydomowych pompowni ścieków w miejscowości Koprzywnica.
Planowany termin zakończenia prac został ustalony do dnia 30.04.2015r.