< >

Na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. firma „Wodrol” Sp. z o.o. rozpoczęła budowę systemu wodociągowego w Gminie Piaski.
Termin zakończenia całego zakresu robót został ustalony na:
ETAP I od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014r.
ETAP II od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2015r.