< >

W latach 2000- 2012 firma wybudowała ponad 700 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Prowadzone prace w przeważającej mierze realizowane były na zlecenie urzędów miast i gmin. Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, stosowanie nowoczesnego sprzętu budowlanego, realizacja projektów zawsze w terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną z należytą starannością i doskonałą znajomością branży sanitarnej. W efekcie pozwoliły Spółce na znalezienie się w gronie najbardziej zaufanych firm oraz uzyskanie pozytywnych referencji od licznych inwestorów.