Na zlecenie Gminy Siennica firma „Wodrol” Sp. z o.o. rozpoczęła dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Siennica.
Planowany termin zakończenia prac został ustalony do dnia 15.05.2015r.