Zamawiający: Gmina Dorohusk 

Prace budowlane obejmowały:

  1. budowę sieci wodociągowej z PE 50-160mm dł. 9997,5m
  2. wykonanie przyłączy wodociągowych – dł. 4021,3m/125 przyłączy