Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny, Łopiennik Dolny Kolonia.

Zamawiający: Gmina Łopiennik Górny

Prace obejmowały:

  1. budowę sieci wodociągowej
    • śr. 110mm PVC – 8580 mb.
    • śr. 110mm PE – 845 mb.
  2. wykonanie przyłączy wodociągowych – dł. 4 382 m /70 przyłączy