Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizację stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wyśmierzyce:

  1. sieć wodociągowa  w m. Paprotno
   • rurociąg PVC fi 160 mm -602 m
   • rurociąg PVC fi 90 mm – 207 m

 

  1. sieć wodociągowa  w m. Kostrzyń-Kozłów
   • rurociąg PVC fi 110 mm -1162 m

 

  1. sieć wodociągowa w m. Wyśmierzyce
   • rurociąg PVC fi 110 mm – 913,5 m
   • rurociąg PE fi 40 mm – 151,5 m/30 szt.

 

  1. kanalizacja sanitarna w Wyśmierzycach
   • kanał PVC fi 200 mm -691 m
   • kanał PVC fi 160 mm – 135,5 m
   • kanał PVC fi 200 mm – 50,5 m
   • rurociąg tłoczny PE fi 90 mm -334,5 m

 

  1. kanalizacja w ulicach: Kopernika, Konopnickiej, Wojska Polskiego
   • kanał PVC fi 200 mm – 957,5 m
   • kanał PVC fi 160 mm – 165 m

 

  1. modernizacja stacji uzdatniania stacji uzdatniania wody w Kostrzynie na dz. nr 1284 , polegająca na ujmowaniu wody za pomocą istniejącej studni głębinowej, napowietrzaniu i odpowietrzaniu wody, jednostopniowej filtracji na filtrze ciśnieniowym ze złożem mieszanym, chlorowanie wody, gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym, pompowanie wody za pomocą zestawu pompowego II stopnia, płukanie filtra za pomocą pompy płucnej i dmuchawy

 

 1. zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OSP na SUW   w Paprotnie polegająca ujęciu wody za pomocą istniejącej studni głębinowej, napowietrzaniu i odpowietrzaniu wody, dwustopniowej filtracji na filtrze ciśnieniowym ze złożem katalitycznym, dozowanie węglanu sodu, chlorowanie wody, gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym, pompowanie wody za pomocą zestawu pompowego II stopnia, płukanie filtra za pomocą pompy płucnej i dmuchawy.