Zakres prac:

  1. Budowa stacji podciśnieniowej w miejscowości Bielicha wraz z ogrodzeniem terenu, drogami, chodnikami i zielenią.
  2. Remont istniejącej stacji podciśnieniowej w miejscowości Bielicha.
  3. Wyposażenie w/w stacji w urządzenia technologiczne.
  4. Budowa przyłączy elektrycznych wraz z zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  5. Budowa przewodów podciśnieniowych z rur PE fi 225 mm- PE fi 90 mm.
  6. Remont studzienek zbiorczo-zaworowych.
  7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach: Bielicha, Milejowice, Cerekiew, Kolonia Cerekiew, Wacyn.