< >

W wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 firma Wodrol Sp. z o.o. poszerzyła swoją ofertę o nowe usługi:

1. Wykonywanie specjalistycznych robót ziemnych.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonywanie specjalistycznych robót ziemnych jest kolejną usługą z szerokiej gamy usług budowlanych oferowanych przez naszą firmę. Dzięki zakupionym w ramach projektu maszynom dodatkowo wykonujemy nasypy, wymieniamy i utwardzamy grunt pod fundamenty i posadzki. Wszystkie te działania pozwalają na przygotowanie terenu pod budowę budynków oraz teren pod place czy drogi.

Specjalizujemy się w budowie wielu rodzaju typów przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od metody oczyszczania, ilości mieszkańców, wielkości działki, charakteru obiektu, poziomu wód gruntowych czy zaleceń budowlanych. Prace tego typu polegają na kładzeniu instalacji, montowaniu zbiorników, kompleksowym montażu, wykonaniu i oddaniu do użytkowania. Usługi nasze świadczymy zarówno w miejscach gdzie funkcjonują kanalizacje miejskie jak i na terenach nie posiadających tego rodzaju uzbrojenia infrastrukturalnego.

unia