< >

WODROL Sp. z o.o. posiada potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny do realizacji dużych, skomplikowanych
i różnorodnych zadań inwestycyjnych w zakresie budownictwa kubaturowego. Realizuje inwestycje specjalistyczne z uwzględnieniem szczególnych wymagań jak np.  budowa obiektu bankowego.  Przoduje w wykonawstwie takich konstrukcji jak: biurowce, obiekty handlowo-usługowe, wielko powierzchniowe galerie, banki, restauracje. W tej dziedzinie realizowaliśmy obiekty m.in. takie jak: budynek usługowo – handlowy CORNER HOUSE przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie, Apteka w Wisznicach, Klub Czarna Owca przy ul. Narutowicza w Lublinie. W ramach budownictwa ogólnego realizujemy również wszelkiego rodzaju prace remontowe, przebudowy oraz modernizacje istniejących obiektów budowlanych. Zmodernizowaliśmy m.in. budynek usługowo – handlowy DOM KUPIECKI przy ul. Narutowicza w Lublinie, Kamienicę przy ul. Kołłątaja w Lublinie.

Budynek CORNER HOUSE został uznany za najlepsza inwestycję budowlaną Euroregionu Bug w 2005 r.