Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Piotrków I, gm. Jabłonna. Do oczyszczalni kierowane są ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane ze szkoły, Gminnego Centrum Kultury, budynków wielorodzinnych oraz gospodarstw indywidualnych.

Wydajność docelowa oczyszczalni wynosi Qdśr. =18,0m3/d a ładunek zanieczyszczeń BZT5 =9,9 kg O2/d. W oczyszczalni zastosowano trzykomorowy osadnik wstępny i złoże biologiczne wykonane w całości z tworzyw sztucznych. Osadnik wstępny i osadnik wtórny posadowione są poniżej terenu na wylewanych płytach żelbetowych, natomiast obudowa złoża biologicznego wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem posadowiona została bezpośrednio na osadniku wtórnym i stanowi integralnie połączony obiekt.

Oczyszczalnia jest niezwykle trwała i łatwa w eksploatacji z uwagi na nieskomplikowaną budowę i prostą konstrukcję.