Zakres robót obejmuje:

 1. budowę sieci wodociągowej w miejscowości Końskowola na odcinku – ul. Pożowska 10 do ul. Pożowska 45 – Nowy Pożóg gm. Końskowola, tj.:
  – budowę sieci o łącznej długości 3 828 m, w tym:
  a/ z rur PE 160 mm o długości – 3 660 m
  b/ z rur PE 110 mm o długości – 58 m
  c/ z rur PE 90 mm o długości – 110 m
  – przyłączy z rur PE 40 mm o długości 301 m/22 szt
 2. budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Pożóg gm. Końskowola, tj.:
  – budowę sieci z rur PE 90mm o długości 534 m
  – przyłączy z rur PE 40mm o długości 194 m/4 szt
 3. remont istniejącej stacji wodociągowej do celów przepompowni wody.
  Istniejący budynek stacji wodociągowej w Końskowoli przeznaczony będzie do celów przepompowni wody. Istniejąca instalacja stacji wodociągowej zostaje zdemontowana, a w miejsce tej zaprojektowano agregaty pompowe do zasilenia projektowanej sieci wodociągowej. Roboty montażowe projektowanej przepompowni wody:
  – agregat pompowy ZHA 2.06.4.1104.3,
  – agregat pompowy ZHA 2.08.4.1104.3,
  – rurociągi stalowe d=100 mm.