Zakres prac:

  1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siennica, ulice:
    Mińska, Gnoińskich, Polna, Pod Wzgórzem.
    Sieć o łącznej długości ok. 2700 m, przyłącza ok. 445 m.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica, ulice:
    Mińska, Pod Wzgórze, Zachodnia.
    Sieć o łącznej długości ok. 3400 m, przewód tłoczny długości ok. 754 m, przyłącza ok.1530 m,
  3. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siennica, ulice:
    Słoneczna, Akacjowa, Zacisze, Tartaczna, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Ogrodowa, Strażacka, Wierzbowa.
    Sieć o łącznej długości ok. 3150 m, przyłącza ok. 820 m.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica, ulice:
    Słoneczna, Akacjowa, Zacisze, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Ogrodowa, Strażacka, Wierzbowa.
    Sieć o łącznej długości ok. 3609m, przewód tłoczny długości ok. 48 m, przyłącza ok. 782 m.

Punkt 1 i 2 etap pierwszy zakończony

Punkt 3 i 4 w realizacji