Wolnostojący budynek stacji wodociągowej w m. Wolica gm. Abramów o wymiarach 14,7 m x 7,05 m , w którym zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody, tj. 4 filtry ciśnieniowe
o średnicy D=1400 mm każdy, aerator o średnicy D= 1200 mm i pojemności V=2,1 m3, dmuchawę i sprężarki wraz z armaturą. Zamontowano zestaw hydroforowy
o wydajności 83 m3/h.

Woda pobierana jest ze studni wierconych, uzdatniana w celu usunięcia nadmiaru żelaza, manganu i amoniaku oraz awaryjnie dezynfekowana. Następnie płynie do dwóch stalowych zbiorników wodociągowych o średnicy D= 4,8 m ,wysokości 10,5 m i pojemności V= 171,8 m3 każdy , a stąd pobierana przez pompy II stopnia i podawana do sieci wodociągowej.