Sprawozdanie z badania wody

Godziny pracy:  

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

oraz  w 1 środę miesiąca interesantów zapraszmy do godz. 16:00 ( oprócz miesięcy: od listopada do marca )

 

 

WODROL Sp. z o. o., 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20

Ogłasza nową taryfę cen i stawek opłat za wodę

obowiązującą od 01.07.2018r na okres 36 m-cy

 

Wysokość cen i stawek opłat(netto):

 Ujęcie Czerniejów – Gmina Głusk,Gmina Jabłonna,Gmina Lublin

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-ret-070-1-57-2018-pw.html

Ujęcie Jabłonna,Chmiel,Piotrków – Gmina Jabłonna

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-ret-070-1-56-2018-pw.html

 

UWAGA !

Ze wzglęgu na remont i modernizację sieci wodociągowej na ujęciu Czerniejów

w miejscowości Głuszczyzna w dniu 06.11.2018 w godz.8-15  wystąpi przerwa

w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszmy.

 

Formularze i wnioski:

Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej:

Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych oraz do pojenia zwierząt hodowlanych:

 

Informujemy mieszkańców zamieszkałych na terenie gm. Lublin, że w sprawach związanych z kanalizacją sanitarną, m.in. wodomierzem odliczającym wodę bezpowrotnie zużytą, proszeni są o kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp z o. o.

Wyłączenia wody i awarie:

Informujemy, że na terenie gminy Głusk trwa wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców wody. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w tym okresie.

 

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej:

Czytaj więcej…