Sprawozdanie z badania wody

Godziny pracy:  

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

oraz  w 1 środę miesiąca interesantów zapraszmy do godz. 16:00 ( oprócz miesięcy: od listopada do marca )

 

 

WODROL Sp. z o. o., 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20

Ogłasza nową taryfę cen i stawek opłat za wodę

obowiązującą od 01.08.2017r do 31.07.2018r

 

Wysokość cen i stawek opłat(netto):

 

Ujęcie wody w Chmielu, Jabłonnie, Piotrkowie       – 2,36 zł/m3

Ujęcie wody w Czerniejowie, gm. Jabłonna             – 2,36 zł/m3

Ujęcie wody w Czerniejowie gm. Lublin                   – 2,99 zł/m3

Ujęcie wody w Czerniejowie, gm. Głusk                   – 3,00 zł/m3

Ujęcie wody w Prawiednikach, gm. Głusk                – 3,00 zł/m3

Ujęcie wody w Prawiednikach, gm. Strzyżewice      – 2,85 zł/m3

Opłata abonamentowa dla poszczególnych Gmin wynosi:

gm.Głusk                                          – 3,95 zł/odbiorca/m-c netto

gm.Lublin                                         – 3,30 zł/odbiorca/m-c netto

gm. Strzyżewice                               – 3,12 zł/odbiorca/m-c netto

gm. Jabłonna                                    – 2,34 zł/odbiorca/m-c netto

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 07czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków           (Dz. U z 2006r Nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami ).

 

Formularze i wnioski:

Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej:

Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych oraz do pojenia zwierząt hodowlanych:

 

Informujemy mieszkańców zamieszkałych na terenie gm. Lublin, że w sprawach związanych z kanalizacją sanitarną, m.in. wodomierzem odliczającym wodę bezpowrotnie zużytą, proszeni są o kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp z o. o.

Wyłączenia wody i awarie:

Informujemy, że na terenie gminy Głusk trwa wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców wody. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w tym okresie.

 

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej:

Czytaj więcej…