Wymiana wodomierzy, Ujęcie Piotrków.

W ramach umowy 84/2020 z dnia 08.05.2020 zawartej pomiędzy firmą WODROL Sp. z o. o.  a Gminą Jabłonna
w miejscowościach Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków Kolonia zostanie wprowadzony radiowy system zdalnego odczytu wodomierzy. Nastąpi wymiana obecnych wodomierzy na nowe

 

 W związku z tym przewidujemy możliwość wystąpienia czasowych przerw w dostawie wody.

 

Prosimy o umożliwienie naszym Pracownikom swobodnego dostępu do miejsca wymiany wodomierza
(Pracownicy nie są zobowiązani do przesuwania mebli oraz demontażu glazury bądź terakoty).